Měkká voda
Kontaktujte nás:

Jméno:
Telefon:
E-mail:
Zpráva:

Využívejte pohodlí
a luxus měkké vody
chraňte svůj dům
pečujte o pokožku a vlasy
je to ekonomické!

Tvrdost vody

Každý ví, že voda může být tvrdá či měkká. Tvrdost vody je způsobena zejména obsahem solí kovů alkalických zemin, především vápníku a hořčíku.

Pitná voda obecně obsahuje rozpuštěné plyny a látky organické i anorganické povahy. Tyto příměsi společně ovlivňují kvalitu pitné vody. Jedním z ukazatelů popisujícím kvalitu vody je ukazatel tvrdosti vody. I když jde o termín zastaralý a nesprávný, mezi laickou i odbornou veřejností jde o vžitý pojem, se kterým se můžeme dodnes setkat. Každá voda obsahuje vápník v přírodní podobě. Pokud voda obsahuje větší množství vápníku a hořčíku, nazýváme ji tvrdou.

Tvrdost vody je vlastnost, kterou se vyjadřuje obsah rozpuštěných nerostů ve vodě. Tvrdost vody je ma význam pro její využití jako pitné i užitkové vody. Je zdrojem tvorby vodního kamene a ovlivňuje i chuťové vlastnosti vody.

Tvrdost vody může být trvalá nebo přechodná. Trvalá obsahuje rozpuštěné chloridy, sulfidy, dusičnany a křemičitany. Přechodná tvrdost vody obsahuje rozpuštěný hydrogenuhličitan vápenatý. Po jeho vysrážení
vzniká uhličitan vápenatý, což je vodní kámen.

Celková tvrdost vody - se udává v tzv. německých stupních tvrdosti / °dH; / jeden stupeň odpovídá 10 mg/l oxidu vápenatého nebo oxidu hořečnatého. Dále se nově měří koncentrace vápenatých a hořečnatých kationtů v mmol/l (platí pro informace např. z vodáren) - pro přepočet platí 1 mmol/l celkové tvrdosti = 5,6 °dH.

Rozlišuje se následující označení vody dle stupňů tvrdosti:

 • 0 - 4 °dH = velmi měkká voda (voda sněhová, dešťová, destilovaná, demineralizovaná)
 • 4 - 8 °dH = měkká voda (voda ze studánek a pramenitá voda z nerozpustného podloží, v některých oblastech i vodovodní voda)
 • 8 - 15 °dH = polotvrdá, středně tvrdá voda (vodovodní voda)
 • 15 - 21 °dH = tvrdá voda (vodovodní voda, studniční voda)
 • 21 a více °dH = velmi tvrdá voda (studniční voda a vodovodní voda z vápenatých a krasových oblastí)                      

Příznaky tvrdosti vody

 • tvorba povlaku na hladině kávy nebo čaje
 • ztráta aromatických látek z jídel a nápojů vyvázáním na uhličitan vápenatý
 • nepříjemná chuť vody samotné
 • podle některých údajů se s tvrdostí vody prodlužuje doba vaření masa a zeleniny

V případě ohřevu tvrdé vody dochází k usazování rozpuštěných sloučenin vápníku v podobě tuhého vodního kamene na stěnách varných nádob nebo bojlerů.

           

Jak omezovat tvorbu vodního kamene?

Pro ohřívače vody a kotle:

Omezte teplotu vody na 60° C. Při vyšších teplotách se vodní kámen usazuje nohem rychleji.

V případě tvrdé vody se doporučuje používat změkčovače vody.

 

Jak rozlišit tvrdou vodu od měkké?

Tvrdá voda:

 • mýdlo méně pění a snadno se oplachuje
 • zanechává bělavé stopy v hrncích, na nádobí a na sanitárním vybavení
 • způsobuje tvorbu vodního kamene v teplovodních trubkách, ohřívačích vody a dalších spotřebičích


 

 

Copyright © 2019 SOFTWATER, všechna práva vyhrazena. | Mapa stránek | Filtrace vody | Úpravna vody | Změkčovač vody | Filtry na vodu
Technické řešení a design EDATA.