Úprava vody

Úprava vody

Kvalita dodávané vody často není z mnoha hledisek vyhovující. Ať už jde o používání vody v domácnosti, či v rozličných průmyslových zařízeních, voda musí vždy mít požadované vlastnosti. Pokud vlastnosti vody nejsou odpovídající, přichází na řadu úpravna vody. Existují různé typy úpraven vody, které se liší tím, jak vlastnosti vody mění. Společné mají ale jedno: zvyšují kvalitu vody.

Kvalita dodávané vody často není z mnoha hledisek vyhovující. Ať už jde o používání vody v domácnosti, či v rozličných průmyslových zařízeních, voda musí vždy mít požadované vlastnosti. Pokud vlastnosti vody nejsou odpovídající, přichází na řadu úpravna vody. Existují různé typy úpraven vody, které se liší tím, jak vlastnosti vody mění. Společné mají ale jedno: zvyšují kvalitu vody.

Požadovanou kvalitu zajistí úprava vody

Nároky na kvalitu vody jsou dány jejím zamýšleným použitím. Má-li se používat k přípravě pokrmů a nápojů, nebo i přímé konzumaci, je jasnou prioritou dokonalá čistota a zdravotní nezávadnost. Vedle toho pro technická použití je zapotřebí mimo jiné absence minerálů, které by vedly k zanášení zařízení.

V domácnosti ale obvykle potřebujeme, aby úpravna vody dodávala vodě obě zmíněné vlastnosti. Tedy bezproblémovou vhodnost pro pití a vaření a současně pro veškeré spotřebiče, jejichž počet s rozvojem technologií a životní úrovně stále roste. Pračka, myčka nádobí, kávovar, otopná soustava, čerpadla, bazény – všechna tato zařízení jsou kvalitou vody ovlivňována.

Nejčastěji jako úpravna vody v domácnosti slouží zařízení na její změkčování. Měkká voda je vhodnější k pití, umývání, praní i sprchování, mytí rukou a mnoha dalším činnostem v domácnosti obvyklým. Díky značně sníženému množství rozpuštěných nerostů omezuje tvorbu vodního kamene. Proto změkčovač vody snižuje riziko poškození spotřebičů a prodlužuje jejich životnost.

Pořízení úpravny vody je tudíž velmi rozumnou investicí, která se vám bezesporu vrátí. Kontaktujte nás a my vám rádi s výběrem úpravny vody pomůžeme. 

zpět