Tvrdost vody

Tvrdost vody

Řada domácností se potýká s problémem příliš tvrdé vody. Je to běžný fakt. Nadměrná tvrdost vody má řadu nežádoucích efektů, přičemž může nenávratně poškodit většinu vašich domácích zařízení nebo omezit jejich výkon. Jak si poradit s tvrdou vodou? Pomůžeme vám v tomto článku.

Řada domácností se potýká s problémem příliš tvrdé vody. Je to běžný fakt. Nadměrná tvrdost vody má řadu nežádoucích efektů, přičemž může nenávratně poškodit většinu vašich domácích zařízení nebo omezit jejich výkon. Jak si poradit s tvrdou vodou? Pomůžeme vám v tomto článku.

Tvrdost vody detailně

tvrdost vody

Pitná voda obecně obsahuje rozpuštěné plyny a látky organické i anorganické povahy. Tyto příměsi společně ovlivňují kvalitu pitné vody, a tedy i tvrdost vody. Jedním z ukazatelů popisujícím kvalitu vody je ukazatel tvrdosti vody. I když jde o termín zastaralý a nesprávný, mezi laickou i odbornou veřejností jde o vžitý pojem, se kterým se můžeme dodnes setkat. Každá voda obsahuje vápník v přírodní podobě. Pokud voda obsahuje větší množství vápníku a hořčíku, nazýváme ji tvrdou. Efektivní řešení, jak na tvrdou vodu vyzrát, je instalace domácího změkčovače. 

Tvrdost vody je vlastnost, kterou se vyjadřuje obsah rozpuštěných nerostů ve vodě. Tvrdost vody má význam pro její využití jako pitné i užitkové vody. Je zdrojem tvorby vodního kamene a ovlivňuje i chuťové vlastnosti vody.

Tvrdost vody může být trvalá nebo přechodná. Trvalá tvrdost vody obsahuje rozpuštěné chloridy, sulfidy, dusičnany a křemičitany. Přechodná tvrdost vody obsahuje rozpuštěný hydrogenuhličitan vápenatý. Po jeho vysrážení
vzniká uhličitan vápenatý, což je onene vodní kámen

Celková tvrdost vody - se udává v tzv. německých stupních tvrdosti / °dH; / jeden stupeň odpovídá 10 mg/l oxidu vápenatého nebo oxidu hořečnatého. Dále se nově měří koncentrace vápenatých a hořečnatých kationtů v mmol/l (platí pro informace např. z vodáren) - pro přepočet platí 1 mmol/l celkové tvrdosti = 5,6 °dH.

Rozlišuje se následující označení vody dle stupňů tvrdosti:

 • 0 - 4 °dH = velmi měkká voda (voda sněhová, dešťová, destilovaná, demineralizovaná)
 • 4 - 8 °dH = měkká voda (voda ze studánek a pramenitá voda z nerozpustného podloží, v některých oblastech i vodovodní voda)
 • 8 - 15 °dH = polotvrdá, středně tvrdá voda (vodovodní voda)
 • 15 - 21 °dH = tvrdá voda (vodovodní voda, studniční voda)
 • 21 a více °dH = velmi tvrdá voda (studniční voda a vodovodní voda z vápenatých a krasových oblastí)                      

jak na tvrdou vodu

Příznaky tvrdosti vody

 • tvorba povlaku na hladině kávy nebo čaje
 • ztráta aromatických látek z jídel a nápojů vyvázáním na uhličitan vápenatý
 • nepříjemná chuť vody samotné
 • podle některých údajů se s tvrdostí vody prodlužuje doba vaření masa a zeleniny

V případě ohřevu tvrdé vody dochází k usazování rozpuštěných sloučenin vápníku v podobě tuhého vodního kamene na stěnách varných nádob nebo bojlerů.

Jak omezovat tvorbu vodního kamene?

Pro ohřívače vody a kotle:

 • omezte teplotu vody na 60° C. Při vyšších teplotách se vodní kámen usazuje nohem rychleji
 • v případě tvrdé vody se doporučuje používat změkčovače vody

Jak rozlišit tvrdou vodu od měkké?

Tvrdá voda:

 • mýdlo méně pění a snadno se oplachuje
 • zanechává bělavé stopy v hrncích, na nádobí a na sanitárním vybavení
 • způsobuje tvorbu vodního kamene v teplovodních trubkách, ohřívačích vody a dalších spotřebičích

Jak na tvrdou vodu

Rešení je celá řada, ne však všechny jsou ideální. Pokud chcete opravdu efektivně řešit výše popsaný problém, instauljte do své domácnosti změkčovač vody pracující na bázi makroporézní iontové mýměny. 

Naši nabídku změkčovačů tvrdé vody nejdete zde.

zpět